قفل های دیجیتال

قفل-درب-دیجیتال-MI_3710D-300x300مدل : MI-3710

-دو روش برای باز کردن قفل (کد رمز یا کلید دیجیتالی)
–    کلید دیجیتالی قابل حمل با قابلیت چشمک زدن
–    قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
–    امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
–    سیستم ضد هک
–    آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
–    امکان ثبت ۲۰ عدد کلید دیجیتالی
–    امکان ثبت ۸ کد رمز مختلف از ۴ تا ۱۲ رقم
–    اخطار برای تعویض باتری
–    امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری( باتری ۹ ولت)
–    قابلیت قفل اتوماتیک
–    قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک
–    امکان دو قفله کردن(شب بند)
–    قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی
–    قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
–    تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه
–    قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازشو

قفل-درب-دیجیتال-Mi-400s1-300x300مدل : MI-400S

– دو روش برای باز کردن قفل (کد رمز یا کلید دیجیتالی)
– کلید دیجیتالی قابل حمل با قابلیت چشمک زدن
– قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
– امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
– سیستم ضد هک
– آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
– امکان ثبت ۲۰ عدد کلید دیجیتالی
– امکان ثبت ۸ کد رمز مختلف از ۴ تا ۱۲ رقم
– اخطار برای تعویض باتری
– امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری( باتری ۹ ولت)
– قابلیت قفل اتوماتیک
– قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک
– امکان دو قفله کردن(شب بند)
– قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی
– قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
– تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه
– قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازشو
قابلیت ساپورت کارت های هوشمند و rfid (کارت مترو,کارت اساتیدو…) تا ۲۰ عدد و ارتقا به تعداد بیشتر برای مصارف اداری و هتلها
-قابلیت ساپورت کلیدهای دیجیتال تا ۲۰ عدد
-قابلیت کد دهی و رمز توسط صفحه لمسی تا ۱۰ رمز مختلف
-قابلیت ارتقا به سیستم کنترل تردد (acces control )
-طراحی مدرن و زیبا با قیمتی مناسب
-اعلام انجام عملیات با صدای مخصوص
-نور پس زمینه

قفل-درب-دیجیتال-MI-5000s-300x300مدل : MI-5000S

– مجهز به دستگیره و زبانه قفل مکانیکی
– دارای دستگیره فرار
– جا بجا شدن اعداد بر روی صفحه لمسی (جهت بالا بردن ایمنی)
– دو روش برای باز کردن قفل (کد رمز یا کلید دیجیتالی)
– کلید دیجیتالی قابل حمل با قابلیت چشمک زدن
– قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
– امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
– سیستم ضد هک
– آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
– امکان ثبت ۲۰ عدد کلید دیجیتالی
– امکان ثبت ۸ کد رمز مختلف از ۴ تا ۱۲ رقم
– اخطار برای تعویض باتری
– امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری( باتری ۹ ولت)
– قابلیت قفل اتوماتیک
– قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک
– امکان دو قفله کردن(شب بند)
– قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی
– قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
– تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه
– قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازشو

قفل-درب-دیجیتال-M_6000ys-300x300مدل : MI-6000YS

– قابلیت شناسایی ۲۰ عدد کارت از نوع های RFID و Key Tag
– دسترسی به قفل توسط کارت
– دسترسی به قفل به وسیله ۸ رمز مختلف  ۴ تا ۱۲ عددی
– دارای کلید مکانیکی و استفاده از آن در مواقع ضروری و گم شدن کارت و فراموشی رمز و یا اتمام شارژ باطری
– قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
– امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
– سیستم ضد هک – آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
– سیستم ضد شوک – شناسایی ولتاژ مناسب و اخطار در صورت عدم تطابق
– اخطار برای تعویض باتری – امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری
– قابلیت قفل اتوماتیک – قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک – امکان دو قفله کردن(شب بند)
– قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی – قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
– تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه – قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازشو

قفل-درب-دیجیتال-MI-350k-300x300مدل : MI-350K

–  قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
–    سیستم ضد هک
–    آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
–    امکان ثبت ۸ کد رمز مختلف از ۴ تا ۱۲ رقم
–    اخطار برای تعویض باتری
–    امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری( باتری ۹ ولت)
–    قابلیت قفل اتوماتیک
–    قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک
–    امکان دو قفله کردن(شب بند)
–    قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی
–    قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
–    تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه
–    قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازش