دوربین های IP

P-D140-300x274

مدل : P-D140

کیفیت تصویر : 1.0 مگاپیکسل

لنز : 3.6 میلیمتر

پروتکل ها : Onvif v2.1 – RTSP

ورودی صدا : میکروفن بیرونی

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

P-D140-300x274

مدل : P-D145

کیفیت تصویر : 2.0 مگاپیکسل

لنز : 2.8 میلیمتر

پروتکل ها : Onvif v2.1 – RTSP

ورودی صدا : میکروفن بیرونی

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

P-D140V-257x300

مدل : P-D144V

کیفیت تصویر : 2.0 مگاپیکسل

لنز : 12 – 2.8 میلیمتر

پروتکل ها : Onvif v2.1 – RTSP

ورودی صدا : میکروفن بیرونی

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

P-S101-300x165

مدل : P-S101

کیفیت تصویر : 2.0 مگاپیکسل

لنز : 2.8 و 4.0 میلیمتر

پروتکل ها : Onvif v2.1 – RTSP

ورودی صدا : میکروفن بیرونی

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

P-220VB-300x181

مدل : P-S220VB

کیفیت تصویر : 2.0 مگاپیکسل

لنز : 12 – 2.8 میلیمتر

پروتکل ها : Onvif v2.1 – RTSP

ورودی صدا : میکروفن بیرونی

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

P-S318VB-300x202

مدل : P-S111

کیفیت تصویر : 1.0 مگاپیکسل

لنز :  2.8 میلیمتر

پروتکل ها : Onvif v2.1 – RTSP

ورودی صدا : میکروفن بیرونی

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

P-S103-300x215

مدل : P-S103

کیفیت تصویر : 2.0 مگاپیکسل

لنز :  2.8 میلیمتر

پروتکل ها : Onvif v2.1 – RTSP

ورودی صدا : میکروفن بیرونی

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم