دوربین های AHD

J-8188D-300x271مدل : J-8188D

سنسور تصویر : “CMOS 1/3

پردازشگر : Nextchip

کیفیت تصویر : 1.3 مگاپیکسل

OSD منو : ندارد

تعداد دیود مادون قرمز / برد مفید : 24 عدد / 20 متر

لنز : 3.6 میلیمتر

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

 

S-8016B-300x200مدل : S-8016B

سنسور تصویر : “CMOS 1/3

پردازشگر : Nextchip

کیفیت تصویر : 1 مگاپیکسل

OSD منو : ندارد

تعداد دیود مادون قرمز / برد مفید : 24 عدد / 20 متر

لنز : 3.6 میلیمتر

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

 

J-8189DV-300x250مدل : J-8189DV

سنسور تصویر : “CMOS 1/3

پردازشگر : Nextchip

کیفیت تصویر : 1.3 مگاپیکسل

OSD منو : دارد

تعداد دیود مادون قرمز / برد مفید : 36 عدد / 30 متر

لنز : 12 – 2.8 میلیمتر

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

 

S-8137-300x300مدل : S-8137

سنسور تصویر : “CMOS 1/3

پردازشگر : Nextchip

کیفیت تصویر : 1.3 مگاپیکسل

OSD منو : دارد

تعداد دیود مادون قرمز / برد مفید : 24 عدد / 20 متر

لنز : 3.6 میلیمتر

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

 

S-8185V-300x298مدل : S-8185V

سنسور تصویر : “CMOS 1/3

پردازشگر : Nextchip

کیفیت تصویر : 1.3 مگاپیکسل

OSD منو : دارد

تعداد دیود مادون قرمز / برد مفید : 24 عدد / 20 متر

لنز : 3.6 میلیمتر

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

 

HZ37DA-300x202مدل : S-8216A

سنسور تصویر : “CMOS 1/3

پردازشگر : Nextchip

کیفیت تصویر : 1.3 مگاپیکسل

OSD منو : دارد

تعداد دیود مادون قرمز / برد مفید : 5 عدد (5 وات) / 30 متر

لنز : 3.6 میلیمتر

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

 

HZ37B-300x217مدل : S-8216A

سنسور تصویر : “CMOS 1/3

پردازشگر : Nextchip

کیفیت تصویر : 1 مگاپیکسل

OSD منو : ندارد

تعداد دیود مادون قرمز / برد مفید : 24 عدد / 20 متر

لنز : 3.6 میلیمتر

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم

 

BB61-300x227مدل : J-8261D

سنسور تصویر : “CMOS 1/3

پردازشگر : Nextchip

کیفیت تصویر : 2.0 مگاپیکسل

OSD منو : ندارد

تعداد دیود مادون قرمز / برد مفید : 12 عدد / 15 متر

لنز : 3.6 میلیمتر

ولتاژ کاری : 12 ولت مستقیم